Bielsko-Biała - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Rozpoczęcie robót
Wymagane dokumenty

Przyjęcie zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę:

  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych (rozbiórki)
  • Oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy/rozbiórki/robót budowlanych
  • Oświadczenie o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego
  • Zaświadczenie wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego.
  • Kserokopia prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.
  • Upoważnienie udzielone osobie występującej w imieniu inwestora

 

Dodatkowe informacje:

  • Inwestor jest obowiązany do zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych (rozbiórki), co najmniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia robót budowlanych (art. 41 ust. 1 pkt. 4 - Prawo budowlane Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003r. z poźn.zm.).
  • Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zmianie osoby wykonującą samodzielną funkcję techniczną na budowie

Podstawa prawna:

Art. 41 ust.4 ustawy z 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. z poźn.zm.).

Reklama
Administracja strony